På avdelningen Vättarna arbetar pedagogerna Vivan, Fatme, Anett och Johanna

Så här kan en vecka se ut hos oss:

 

Namnlös

Måndagar: Barnen röstar fram vilken lekplats vi ska gå till. Vi har en rösttavla där varje barn sätter sitt namn på den lekplats man helst vill gå till. Vi går till den lekplats som får flest röster.

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16):”utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang”

”utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.”

 


Tisdagar och torsdagar:
 Projektarbete

IMG_4655I projektarbetet tar vi tillvara på barnens intresse, nyfikenhet och lust att lära. Att arbeta med projekt innebär att man under en obegränsad tid arbetar med fokus inom olika områden. Barnens intressen är utgångspunkt och projekten kan hela tiden ta olika vägar utifrån vad barnen upptäcker och utforskar. Det ger den vardagliga verksamheten en röd tråd och barnens lärprocesser stimuleras av att arbeta med något som man är intresserad av.

Lpfö 98/16: ”barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras”

”barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”

 

img_3807

 

Onsdagar: Då går vi på promenad till olika platser eller lekplatser i vårt närområde. Vi tar alltid med en liten fruktfika och ibland tar vi med grillen eller matsäck och äter lunch ute.

Lpfö 98/16: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande”

 

 

 


img_2825

Fredagar: Vi är hemma på gården på förmiddagen. Personalen planerar avdelningsvis varannan vecka. Då reflekterar och utvärderar vi de veckor som gått och planerar utvecklingen för de kommande veckorna. För er som går på Pinocchio så kan ni ta del av vår dokumentation och våra reflektioner via Tyra appen.

På fredagar är vi extra glada om ni föräldrar vill komma och jobba mellan 8.45- 11.15.

Lpfö 98/16: ”resultatet av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjlighet till utveckling och lärande”