På avdelningen Vättarna arbetar pedagogerna Vivan, Fatme, Anett och Johanna

Så här kan en vecka se ut hos oss:

 

Måndagar:

Barnen röstar fram vilken lekplats vi ska gå till. Vi har en rösttavla där varje barn sätter sitt namn på den lekplats man helst vill gå till. Vi går till den lekplats som får flest röster.

Läroplanen för förskolan (Lpfö18)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
”Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation”

”förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem”

 

 

Tisdagar och torsdagar:

Då arbetar vi med olika projekt i våra olika rum på förskolan. I projektarbetet tar vi tillvara på barnens intresse, nyfikenhet och lust att lära. Att arbeta med projekt innebär att man under en obegränsad tid arbetar med fokus inom olika områden. Barnens intressen är utgångspunkt och projekten kan hela tiden ta olika vägar utifrån vad barnen upptäcker och utforskar. Det ger den vardagliga verksamheten en röd tråd och barnens lärprocesser stimuleras av att arbeta med något som man är intresserad av.

Lpfö 18:
”Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet”

 

 

Onsdagar:

Då går vi på promenad till olika platser eller lekplatser i vårt närområde.
Vi lär känna Helsingborg och tar till vara på allt staden kan erbjuda oss i form av natur- och kulturliv. Vi tar alltid med en liten fruktfika och ibland tar vi med grillen eller matsäck och äter lunch ute.

Lpfö 18:
”Vi skapar förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet”

 

 

 

 

 

Fredagar:
Då är hela förskolan tillsammans på vår gård. Personalen planerar avdelningsvis varannan vecka. Då reflekterar och utvärderar vi de veckor som gått och planerar utvecklingen för de kommande veckorna. För er som går på Pinocchio så kan ni ta del av vår dokumentation och våra reflektioner via Tyra appen.

På fredagar är vi extra glada om ni föräldrar vill komma och jobba
med oss i verksamheten mellan 8.45- 11.15.

Lpfö 18:

Förskolan ska
”kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål.”