På avdelningen Småfolket arbetar pedagogerna Helena, Susanne och Camilla.

Så här kan en vecka se ut hos oss:

 

Måndagar:
Första dagen på veckan inleder vi med samling och därefter låter vi barnens intresse styra om vi ska leka inne eller ute i vår trädgård. Leken får ta stor plats. Genom leken utvecklar barnen det sociala samspelet och får möjligheten att känna sig trygga både i sig själva och i gruppen.

Lpfö 18

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
sin självständighet och tillit till sin egen förmåga samt sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära”

 

 

 

 

Tisdagar:

Då ger vi oss ut på promenad i vårt närområde och tittar på vad naturen har att erbjuda och hur årstiderna utvecklas. Vi har alltid med oss en liten fruktfika och ibland tar vi med en liten fika till ankorna med.

Lpfö 18:
”Vi skapar förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet”

 

 

 

Onsdagar och torsdagar:

Då arbetar vi med olika projekt på förskolan. I projektarbetet tar vi tillvara på barnens intresse, nyfikenhet och lust att lära utifrån deras utvecklingsnivå. Att arbeta med projekt innebär att man under en obegränsad tid arbetar med fokus inom olika områden. Barnens intressen är utgångspunkt och projekten kan hela tiden ta olika vägar utifrån vad barnen upptäcker och utforskar. Det ger den vardagliga verksamheten en röd tråd och barnens lärprocesser stimuleras av att arbeta med något som man är intresserad av.

Lpfö 18:
”Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet”

 

Fredagar:
Då är hela förskolan tillsammans på vår gård. Personalen planerar avdelningsvis varannan vecka. Då reflekterar och utvärderar vi de veckor som gått och planerar utvecklingen för de kommande veckorna.

För er som går på Pinocchio så kan ni ta del av vår dokumentation och våra reflektioner via Tyra appen.

På fredagar är vi extra glada om ni föräldrar vill komma och jobba
med oss i verksamheten mellan 8.45- 11.15.

Lpfö 18:

Förskolan ska
”kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål.”