På avdelningen Småfolket arbetar pedagogerna Helena, Susanne och Camilla.

Så här kan en vecka se ut hos oss:

Måndagar: Mysmåndag. Första dagen på veckan tar vi det lite lugnt och låter barnens intresse styra om vi ska leka inne eller ute i trädgården. Vi har en liten samling på förmiddagen.

IMG_1535

Lpfö 98/16

”utvecklar sin förmåga att fungera enskilt eller i grupp”

”utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”

Tisdagar: Varje tisdag kl 9 tar vi hela gruppen med oss på en promenad i vårt närområde. Vi tar med oss frukt och vatten.

utedag med spindel

Lpfö 98/16

”vi ger barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet”

Onsdagar och torsdagar: Projektarbete
I projektarbetet tar vi tillvara på på barnens intresse, nyfikenhet och lust att lära. Att arbeta i projekt med barnen innebär att man under obegränsad tid arbetar med fokus inom olika områden. Barnens intressen är utgångspunkt och projekten kan hela tiden ta olika vägar utifrån vad barnen upptäcker och utforskar. Det ger den vardagliga verksamheten en röd tråd och barnens lärprocesser stimuleras av att arbeta med något som man är intresserad av.

Lpfö 98/16

”barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras”

”barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”

 

Fredagar: Vi är hemma på vår gård på förmiddagen. Personalen planerar avdelningsvis varannan vecka. Då reflekterar och utvärderar vi de veckor som gått och planerar utvecklingen för de kommande veckorna. Våra familjer på Pinocchio kan ta del av vår dokumentation och våra reflektioner i Tyra appen.

Lpfö 98/16

”resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolan kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.”