huset.gifFörskolechef: Johanna Sandén
Antal barn: 31
Antal avdelningar: 2
Avd. sammansättning:
1-3 år, 3-6 år
Personal: 3 barnskötare,
3 förskollärare, 1 resurspersonal, 1 Kock
Öppet-tider: 07.00-18.00
Måltider: Frukost 08.00,
Lunch 11.30, Mellanmål: 14.30

Pinocchio är en ekonomisk förening och drivs av kommunala medel. Det innebär att vi har samma avgifter som kommunala förskolor. För att söka plats på Pinocchio söker man via Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad. Vi tillämpar därför samma kö-regler som Helsingborgsstad.

Under delar av dagen får barnen enskilt eller i grupp bestämma vad de vill göra. Genom att använda förskolans material och utrymme får de utlopp för sin fantasi och sina känslor. Barnen lär sig samarbeta, lösa konflikter samt utveckla sin motorik och sitt språk.

 

Reggio Emilia:

I vårt arbete på Pinocchio inspireras vi av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.
Det innebär att:
– vi ser barnen som aktiva, kompetenta och reusursrika individer.
– alla sinnen involveras och många olika språk används, som t.ex skriftspråk, kroppspråk, rörelse, musik, matematik etc.
– genom projekt eller temaarbete ge barnen möjligheter att själva prova sina funderingar och teorier om olika företeelser och förhållande i omvärlden.
– alla kunskaper är lika mycket värda
– som pedagog försöka bevara barnets nyfikenhet och förväntan
– som pedagog dokumentera vad barnet/barnen säger, gör, tänker och skapar för att göra vardagen synlig för omvärlden.
– bygga broar mellan hemmet och förskolan och därmed utveckla föräldrasamarbetet
– låta fantasin och humor spela en stor roll när man undersöker verkligheten.