Här är några av de dokument som ligger till grund för vårt arbete på Pinocchio

 

Förskolans läroplan Lpfö 98 rev 16

Pinocchio stadgar 2017

Kvalitetsredovisning 16/17

Likabehandlingsplan 16/17

Klagomålshantering på Pinocchio