Här är några av de dokument som ligger till grund för vårt arbete på Pinocchio

 

Förskolans läroplan Lpfö 18

Pinocchio stadgar

Likabehandling 20/21

Kvalitetsredovisning 19/20

Klagomålshantering på Pinocchio