Här är några av de dokument som ligger till grund för vårt arbete på Pinocchio

 

Förskolans läroplan Lpfö 18

Pinocchio stadgar

Kvalitetsredovisning 16/17

Likabehandlingsplan 16/17

Klagomålshantering på Pinocchio