jojo Jag heter Johanna Sandén och har sedan 2012 arbetat på Pinocchio som förskolechef och förskollärare. Det nära samarbetet med familjerna på förskolan är min stora drivkraft i arbetet. Det är med stor glädje som jag är med och driver och utvecklar den pedagogiska verksamheten på Pinocchio. Jag heter Viveka Hansen men kallas för Vivan. Jag började som förskollärare på Pinocchio 2012 och arbetar på Stora barnen. Att tillsammans med barnen kunna erövra och förstå matematikens värld är min stora passion. Genom mycket lek, skratt och bus binder man samman barnens erfarenheter, tankar, ideér, begrepp och ord och med det kan vi tillsammans erövra den grundläggande matematiken.
Jag heter Helena Börjesson och började arbeta som barnskötare med de stora barnen på Pinocchio 2003. Jag har lätt för att skratta och skapa en trygg och harmonisk kontakt med både barn och föräldrar. Jag bjuder gärna in barnen i sagans värld.  
IMG_1940 Jag heter Susanne Beckman och är barnskötare på Pinocchio sedan 1988, alltså äldst i gemet.
Här på förskolan tycker jag att det är viktigt att våra barn får upptäcka och utforska saker själva. Bästa hjälpen är hjälp till självhjälp, då växer du med uppgiften.
Fatme  Jag heter Fatme Badran och har sedan 2013 arbetat som barnskötare på Pinocchios småbarnsavdelning.
Jag tycker att det är väldigt roligt att få gå in i barnens värld och upptäcka deras fantasi genom lek och skapande.

   

Jag heter Malin Freiman och är kock på förskolan sedan 2013.

IMG_1949  Jag heter Camilla Rosén och arbetar som resurs på Pinocchios småbarnsavdelning. Sedan augusti 2015 har jag fått möjligheten att arbeta i denna fantastiska miljö tillsammans med inspirerande kollegor, kreativa och uppfinningsrika barn.