Förskolan Pinocchio drivs gemensamt av personal och föräldrar. Som personal på förskolan har man stort inflytande i verksamhetens utveckling och vardag. 

Vi driver förskolan med mycket glädje och stort engagemang.