huset.gifFörskolechef: Johanna Sandén
Antal barn: 31
Antal avdelningar: 2
Avd. sammansättning:
1-3 år, 3-6 år
Personal: 4 barnskötare,
3 förskollärare, 1 Kock
Öppet-tider: 07.00-18.00
Måltider: Frukost 08.00,
Lunch 11.30, Mellanmål: 14.30

Pinocchio är en ekonomisk förening och drivs av kommunala medel. Det innebär att vi har samma avgifter som kommunala förskolor. För att söka plats på Pinocchio söker man via Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad. Vi tillämpar därför samma kö-regler som Helsingborgsstad.

IMG_3776

 

I vårt arbete på Pinocchio inspireras vi av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.
För oss innebär det att:

– vi ser barnen som aktiva, kompetenta och resursrika individer

– alla sinnen involveras och många olika språk används, som t.ex skriftspråk, kroppsspråk, rörelse, måleri, musik och matematik

– genom projekt eller temaarbete ge barnen möjligheter att själva prova sina funderingar och teorier om olika företeelser och förhållande i omvärlden

– alla kunskaper är lika mycket värda

– som pedagog försöka bevara barnets nyfikenhet och förväntan

– som pedagog dokumentera vad barnen säger, gör, tänker och skapar för att göra världen synlig för omvärlden

– bygga broar mellan hemmet och förskolan och därmed utveckla föräldrasamarbetet

– låta fantasin och humor spela en stor roll när man undersöker verkligheten